Những bài test thú vị giúp bạn khám phá bản thân, tìm ra những sức mạnh tiềm ẩn sâu bên trong con người mình. Bạn sẽ thành công nhất khi hiểu rõ mình là ai, mình có những thế mạnh gì, mình thực sự muốn và khát khao điều gì,...

Bạn có khuynh hướng lãnh đạo nào?

Thông qua những thể hiện khác nhau khi nắm giữ vai trò chủ chốt trong một doanh nghiệp, người ta vô tình biểu hiện khuynh hướng lãnh đạo. Mời bạn làm bài trắc nghiệm sau đây để thấy được khuynh hướng của chính mình.
(Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn)
1. Lúc còn ở trường học, bạn luôn là:
2. Theo bạn, từ đi sát với "làm việc" là:
3. Theo bạn, phẩm chất không thể thiếu để dẫn đến thành công là:
4. Với bạn, biểu hiện của sự thành công là:
5. Đối diện với những trở ngại, bạn sẽ:
6. Với bạn, tiền bạc dùng để:
7. Theo bạn, để tập trung vào một hoạt động, trước hết phải có:
8. Bạn xem nhân viên của mình như:
9. Điều thường làm cho bạn lo sợ là:
10. Những điều bạn cho rằng cần tránh trong công việc là:
11. Ở vị trí người chỉ huy, bạn luôn nghĩ rằng:
Bản quyền thuộc về IDT International