NGUYỄN SEVEN
Điểm 2978
NGUYỄN SEVEN
Ngày sinh: 07/05/1984
Đang sống tại: An Giang
Nghề nghiệp: Làm việc tự do
Tổng số bạn: 890

BLOG

Tổ chức y tế thế giới WHO là gì ?

Tại sao hàng hóa của công ty vision được chứng nhận ?

Điều đó có ý nghĩa như thế nào ?

Trước tiên xin giải thích WHO là gì ? World Health Organization (WHO): Tổ chức Y tế Thế giới là cơ quan chuyên trách về y tế của Liên Hiệp Quốc, được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948. Vì vậy, cơ quan này đã được xác định rõ trong Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới hoạt động nhằm mục đích đem lại cho mọi dân tộc mức sức khoẻ ngày càng được nâng cao. Cũng chính trong Hiến chương này, sức khoẻ được định nghĩa là trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không chỉ không có bệnh tật hay tàn tật.

Tổ chức Y tế Thế giới gồm 192 nước thành viên hợp thành Hội Đồng Thế giới về Sức khoẻ. hiện nay mở rộng trên toàn thế giới. Hội Đồng này gồm những đại biểu đại diện cho các nước thành viên. Hội Đồng có chức năng chính là phê chuẩn chương trình và ngân sách của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho hoạt động mỗi 2 năm tiếp theo và những quyết sách quan trọng của Tổ chức và hàng hóa của bất cứ công ty nào được tổ chức này chứng nhận thì có ít nhất những điều kiện sau :

- Tuyệt đối an toàn cho người tiêu dùng.

- Đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng GMP ( xin vui lòng tham khảo bài GMP ).

- Có trên hàng nghìn kết quả sử dụng có tính chất hoặc mức độ bệnh hết hẳn hoặc 98 - 99%.

--> như vậy khi dùng sản phẩm do Tổ chức WHO chứng nhận thì bạn hoàn toàn yên tâm.

(02/03/2011)

Bạn cần đăng nhập và xác thực thành viên để bình luận! Xác thực
1 - / bản ghi
Bản quyền thuộc về IDT International