Lê Lưu
Điểm 257
LÊ LƯU
Ngày sinh: 02/09/1982
Đang sống tại: Thanh Hoá
Nghề nghiệp: Cán bộ quản lý
Tổng số bạn: 48

BLOG

PHONG THỦY TUỔI 82 NHÂM TUẤT

82-82 : Bằng tuổi, cùng mệnh Đại Hải Thuỷ, Dương Nam - Dương Nữ, Cung Ly - Cung Càn ( tuyệt mệnh ).
82-83 :Nhâm Tuất - Quý Hợi, cùng mệnh Đại Hải Thuỷ, Dương Nam - Âm Nữ , Cung Ly - Cung Đoài (Ngũ quỷ )
82-84 : Nhâm Tuất - Giáp Tý( Đại Hải Thuỷ - Giáp Trung Kim , Kim sinh thuỷ ), Dương Nam- Dương Nữ , Cung Ly - Cung Cấn ( Biệt ly ).
82- 85 : NHâm Tuất - Ất Sửu, Tuất - Sửu dính tứ hành xung , (Đại Hải Thuỷ - Giáp Trung Kim , Kim sinh thuỷ ), Dương Nam - ÂM nữ , Cung Ly - Cung Ly ( Phục vị ).
82-86 :NHâm Tuất - Bính Dần (Tuất - Dần tam hợpn, Nhâm Phá Bính ), Đại Hải thuỷ - Lư Trung Hoả, Dương Nam - Dương Nữ, Cung Ly- Cung KHảm ( phước đức ).
82-87 :NHâm Tuất - Đinh Mão (Tuất - Mão nhị hợp, Nhâm hợp Đinh ), Đại Hải thuỷ - Lư Trung Hoả, Dương Nam - Âm Nữ, Cung Ly- Cung Khôn ( Ngũ quỷ ).
82-88 :NHâm Tuất - Mậu Thìn (Tuất - Thìn chính xung,Mậu phá Nhâm), Đại Hải thuỷ - Đại Lâm Mộc, Dương Nam - Dương Nữ, Cung Ly- Cung Chấn ( sinh khí).
82-89 :NHâm Tuất - Kỷ Tỵ, Đại Hải thuỷ - Đại Lâm Mộc( thuỷ sinh mộc, Dương Nam - Âm Nữ, Cung Ly- CungTốn ( Thiên Y ).
Mọi người ý kiến thế nào
(23/08/2010)

Bạn cần đăng nhập và xác thực thành viên để bình luận! Xác thực
1 - / bản ghi
Bản quyền thuộc về IDT International