Hoàng Lịch Thiệp
Điểm 229
HOÀNG LỊCH THIỆP
Ngày sinh: 18/08/1980
Đang sống tại: Hà Nội
Nghề nghiệp: Giám đốc
Tổng số bạn: 52

BLOG

CMO, CEO, CFO, CPO, CCO LÀ GÌ

CMO: CHIEF MARKETING OFFICER: GIÁM ĐỐC MARKETING

CEO: CHIEF EXECUTIVE OFFICER: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CFO CHIEF FINANCIAL OFFICER: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CPO CHIEF PEOPLE OFFICER: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

CCO CHIEF CUSTOMER OFFICER: GIÁM ĐỐC KINH DOANH

.................
- CMO
- DIRECTOR OF PROJECT MANAGEMENT
FOOD TECH., JSC

Mobile         : 0975 455 088
Tel               : (+84-4) 3553 98 75
Fax              : (+84-4) 3553 51 28
Factory        : Ha Binh Phuong industrial clusters, Thuong Tin Dist, Ha Noi, Viet Nam 
Office           : No.A18/252 Luong The Vinh Stri., Tuliem Dist., Ha Noi, Viet Nam

Email           : hoanglichthiep@gmail.com
Yahoo          : cmo.hoanglichthiep

(12/12/2010)

Bạn cần đăng nhập và xác thực thành viên để bình luận! Xác thực
1 - / bản ghi
Bản quyền thuộc về IDT International