HLG Tây Ninh

HLG Tây Ninh
Thành lập: 01/01/2012
98 hội viên | 1chủ đề
- Phát triển các thành viên HLG Tây Ninh ngày càng lớn mạnh và giúp tất cả mọi thành viên cùng làm giàu.!

Trưởng nhóm

Thành viên sáng lập

Sinh nhật thành viên

Ngô Quang ...

28/12/1980

vi chi linh

10/01/1975

tran nguyen

15/01/1991

Linh Anh

16/01/1988
Album ảnh > Tây Ninh quê tôi(10)
Thành viên
TIN NHẮN
Sun: Xin cảnh bảo Trần Thị Yên, quê Vĩnh phúc SĐT 0966457943, 02116525302 chuyên dùng nhiều thủ đoạn đã làm hại rất nhiều người
Tâm: Mở hàng tin nhắn đầu tiên..hihi.Cùng tham gia va phat triển nhóm ngày càng lớn mạnh va đi vào thực tiễn nha ba con!!